Kontakt

Milena Drtinová

tel: +420 602 557 188

email: info@mamproduction.cz

Jako jednotlivec, bych nemohla ve světě výstavnictví fungovat bez pomoci těch, kteří výstavám, bez nároku na honorář, věnují svůj čas a zkušenosti a bez těch, kteří mi poskytují (i malé) dary. Děkuji i všem příznivcům a milým návštěvníkům,  bez nichž by nemělo smysl výstavy pořádat.
 

Rádi byste mě podpořili?

 

Jak můžete mé výstavy a projekty podpořit?

  • finanční dary, materiál a jiné hmotné dary
  • služby – nebráním se jakékoli smysluplné barterové spolupráci

Co nabízím na oplátku?

  • sepsání darovací či jiné smlouvy
  • propagaci v průběhu akce, na kterou přispějete – plakáty, loga na tiskovinách, webových stránkách, v médiích
  • výhody pro vás nebo vaše zaměstnance v rámci našich akcí podle výše a způsobu podpory
  • po dohodě cokoliv, co bude výhodné pro všechny
Pokud máte zájem podpořit mou činnost, konkrétní výstavy či projekty finančním darem, můžete tak učinit bankovním převodem do
České spořitelny, číslo korunového účtu 748535013 / 0800 CZK
V případě, že u fyzických osob bude dar v jednom kalendářním roce vyšší než 1 000,-Kč a u právnických osob převýší 2 000,- Kč, vystavíme Vám darovací smlouvu s potvrzením o výši přijatého daru, který můžete coby dárce uplatnit v souladu se zákonem o dani z příjmů pro snížení Vašeho daňového základu. Pro více informací nás kontaktujte.
Věcné dary v podobě starožitných exponátů můžete posílat na adresu:
Milena Drtinová
Kosmická 747/21,
149 00, Praha 4
Děkuji všem, kteří se rozhodli přispět.